مقالات و پایان نامه ها

آرماتورهای غیر فولادی در بتن -پی کنی و پی ریز ی

در سال های اخیر استفاده محدودی از آرماتورهای غیر فلزی آغاز گشته است هر چند تحقیقات بر روی کاربرد وسیعتر آنها و عملکرد دراز مدت این نوع آرماتورها ادامه دارد این آرماتورها که معروف به ادامه مطلب…

By 92, ago