مقالات و پایان نامه ها

طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هدف راهنمایی دستگاه های اجرایی در انتخاب پیمانکاران مناسب برای طرحهای عمرانی سازو کار رتبه بندی پیمانکاران را برقرار نموده است بدین ترتیب فهرستی از پیمانکاران ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نظام حاکم بر پیمان های دولتی-مناقصات دولتی

از آنجا که پروژه های عمرانی کشور با بودجه عمومی به بهره برداری می رسند، برای حفظ منافع عمومی و نیز انتخاب مجریان و ناظران اصلح، قوانین و مقررات دولتی برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین ادامه مطلب…

By 92, ago